สายมู
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2565
โดย Admin 1 กุมภาพันธ์ 2022
0
SHARE
138
VIEW

ประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1/02/65

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท (6 ล้านบาท)
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว มี 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
944308

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
944307 944309

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
794196419058764589480963444350
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
871885141377022497421170177812
332271156263928569538199004259
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
054089692263346439565601229880
592089471269887265258529885662
364151637153205098354583266903
960633168583447352096288406035
147017936102052939558630643331
062579300600075272455986200560
216712581869766790004062914419
572918115855832972032434853331
291339295220574585975685599802
794162764703107106175016851753

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

905498606717941797713952228222
414829644693873447854293987819
837672939081471441712244595238
530549678631023265495647132834
002412355646568444003659346431
051297995860050801392387850526
323381457152881251426702533953
659763641486129282719554522365
057445668373937554989557009247
907339937257621297142508081596
056147557523586332398914862353
343423256808722626169406773045
900089313827883268831375505743
419172362443663971145593060109
409129171459326073609967200708
509518669618539301482879023960
358790317761338710080835953938
923534761276028113013753548458
956131703311045412905062168485
497867470250198775763525509667

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
942 061

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
509 485

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
30

https://www.youtube.com/watch?v=TIUk-9H8LUk
ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์
0
SHARE