ข่าวทั่วไป
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ โควิด19 เป็นระดับ 4
โดย Admin 22 กุมภาพันธ์ 2022
0
SHARE
170
VIEW

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ทั่วประเทศ โดยคาดว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์แนวโน้มจะยังทรงตัวระดับสูงในประเทศไทย

สรุปมาตรการการเตือนภัยโรคโควิด19 ระดับ 4 และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน สถานประกอบการดังนี้

มาตรการคุมโควิดระดับ 4 ทำอะไรได้บ้าง

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดรับประทานอาหารร่วมกัน และงดดื่มสุราในร้านอาหาร พร้อมงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน และงดกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : งดการโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
 • การเดินทางเข้า-ออกประเทศ : งดเดินทางไปต่างประเทศ และหากเดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวตามมาตรการ

เตือนภัยโควิดระดับ 4 มีข้อแนะนำอย่างไร

 • งดเข้าสถานที่เสี่ยง : ร้านอาหารปรับอากาศ
 • งดทานอาหารร่วม-ดื่มสุราในร้าน
 • เลี่ยงการไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก : ตลาด ห้างสรรพสินค้า
 • เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน หรือ งดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์ (เกณฑ์จำนวนคนขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงต่อการรบาดของโรค รายจังหวัด)
 • ทำงานที่บ้าน (WFH) 50-80% และชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นใช้รถส่วนตัว
 • เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100%
 • เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ
 • เดินทางเข้าประเทศต้องตัวในระบบ Alternative State Quarantine (AQ)
ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์
0
SHARE