สายมู
ปฏิทินวันพระ 2565/2022 วันมงคลตามจันทรคติของไทย
โดย Admin 31 ธันวาคม 2021
0
SHARE
96
VIEW

ปฏิทินวันพระ 2565/2022 ช่วยให้พุทธศาสนิกชนวางแผนทำบุญ หรือเลือกวันมงคลสำหรับการจัดงานต่างๆ ใน 1 สัปดาห์จะมีวันพระ 1 วัน วันพระมีอีกชื่อเรียกว่า “วันธรรมสวนะ” ในแต่ละเดือนมีวันพระดังนี้

ปฏิทินวันพระ 2565/2022 และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันพระ มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู

วันพระ กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู หรือ วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู

วันพระ มีนาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู

วันพระ เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล

วันพระ พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล หรือวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล หรือ วันอัฏฐมีบูชา
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

วันพระ มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

วันพระ กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล หรือ วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล หรือวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระ สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล หรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล

วันพระ กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

วันพระ ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล หรือ วันออกพรรษา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

วันพระ พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล หรือวันลอยกระทง
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

วันพระ ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันพระจึงเป็นวันสำคัญทั้งพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ ร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนา ช่วงเช้าทำบุญตักบาตร และในวันพระใหญ่ก็เข้าวัดทำบุญ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีต่อไป

ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์
0
SHARE