ไม่มีหมวดหมู่
เช็ควันหยุดปี 2565
โดย Admin 22 ธันวาคม 2021
0
SHARE
99
VIEW

กุมภาพันธ์ 1 วัน
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา

เมษายน 4 วัน
วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี
วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์

พฤษภาคม 3 วัน
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม : ชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน 1 วัน
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

กรกฎาคม 5 วัน
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

สิงหาคม 1 วัน
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม 4 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม : ชดเชยวันปิยมหาราช

ธันวาคม 5 วัน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม : วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม : ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 และเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน, วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน, วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์
0
SHARE